Okno główne panelu Drukuj

Okno główne panelu składa się w przycisków umożliwiających uruchomienie poszczególnych programów oraz przycisku umożliwiającego aktualizację tych programów. W oknie tym zawarto wszelkie informacje związane z:

  • wersją używanego oprogramowania,
  • właścicielem licencji,
  • sposobem i przebiegiem ostatniej aktualizacji oprogramowania.

Uruchomienie programów odbywa się poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na reprezentujący je przycisk.

Wyświetlaną na górze okna nazwę zakładu można dowolnie zmieniać personalizując w ten sposób panel uruchomieniowy. W tym celu należy skorzystać z przycisku Ustawienia panelu:

Następnie w oknie ustawień panelu można wpisać skróconą nazwę zakładu, która po ponownym uruchomieniu programu będzie widoczna na górze okna głównego: