Aktualizacja oprogramowania Drukuj

W celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania należy kliknąć na przycisk Aktualizacja znajdujący się na panelu uruchomieniowym, a następnie wprowadzić użytkownika i hasło do systemu (logowanie jak do Płac, Kadr, Faktur, Środków trwałych).

Istnieją 3 możliwości zaktualizowania programów:

  • Internet - plik z aktualizacjami jest pobierany za pomocą połączenia internetowego, następnie system jest automatycznie aktualizowany,
  • płyta CD - plik z aktualizacjami zostaje dostarczony na płycie CD, użytkownik musi jedynie włożyć płytę do napędu, reszta procesu przebiegnie automatycznie,
  • dysk lokalny - plik z aktualizacjami został  zapisany na dysku komputera (bądź dysku sieciowym), użytkownik musi jedynie wskazać miejsce zapisania pliku. Plik z aktualizacjami można pobrać z działu strony Nowa wersja.

Każdorazowo system będzie informował o postępie aktualizacji oprogramowania, a po jej zakończeniu wyświetli komunikat o potrzebie ponownego uruchomienia:

W przypadku niepowodzenia procesu aktualizacyjnego istnieje możliwość podglądu logu z instalacji poprzez naciśnięcie przycisku Otwórz plik z logiem w oknie głównym panelu: